, , ,

Graad 1 Kwartaal 4 Week 3 Onderwyser Pakket

R100.00 excl. VAT

Week 3:
Beplanning van Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde en Lewensvaardigheid.
Huiswerk vir 4 dae vir Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde, Handskrif en Leeswerk.
Klanke werksvel vir Afrikaans HT en Engels EAT. Een van die aktiwiteite ingewerk by die beplanning.
Weeklikse informele assessering gebasseer op die beplanning, huiswerk en klaswerk vir Afrikaans HT, Engels EAT en Wiskunde.